• Op vrijdagavond 1 februari werd de jaarlijkse vrijwilligersavond georganiseerd. Het was een zeer geslaagde avond met een goede opkomst door jong en oud. Er was heerlijk eten en drinken, live muziek en veel gezelligheid.De vrijwilligers werden bij binnenkomst vanaf 18.00u welkom geheten door het bestuur en kregen allen een paar muntjes om te besteden aan de bar. Even na binnenkomst startte saxofonist Boris Kloet om de avond extra glans te geven door live mee te spelen met de muziek. Alvorens het BBQ buffet geopend werd, nam vrijwilligerscoordinator Wouter Vendrig het woord om alle aanwezige vrijwilligers - en uiteraard ook de vrijwilligers die niet aanwezig waren - te bedanken voor hun onmisbare inzet.In zijn speech gaf hij aan dat we als kleine vereniging trots mogen zijn op zo'n groot aantal vrijwilligers. Toch is ook de trend te zien dat we in een overgang zitten naar een nieuwe generatie vrijwilligers: oudgedienden zwaaien af, en nieuwe enthousiastelingen staan op. Maar, het vinden van vrijwilligers is moeizamer, en daardoor komt al het werk neer op een steeds kleiner aantal mensen. Dat moet niet gebeuren, want uiteindelijk zullen ook deze mensen stoppen door deze lasten. En dan komt het grondvest van een vereniging in gevaar. We hebben dus iedereen nodig, we moeten focussen op nieuwe aanwas, zodat onze jeugd ook een toekomst heeft voor een mooie en gezonde vereniging.Hierna werd het BBQ buffet geopend, wat wederom uitstekend was verzorgd door Slagerij Han Janmaat. Na het eten speelde de muziek nog lang door, werden er genoeg sterke verhalen verteld en ging uiteindelijk iedereen voldaan naar huis. De volgende dag wachtte weer een speeldag waarop menig vrijwilliger weer aan de bak moest.