• In verband met het bouwen van de laatste fase van Nedervecht, zal de aannemer Reimert begin volgend jaar het riool aan de Platanenlaan aanleggen. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van ons complex. Op de locatie zal bebording worden geplaatst en zullen verkeerregelaars, indien nodig, het verkeer in goed banen leiden.

    In eerste instantie wordt het deel ter hoogte van Platanenlaan 70 doorgetrokken tot het bouwterrein. Om dit te kunnen uitvoeren zal het verkeer een paar dagen omgeleid moeten worden door de Wilgenlaan. Als bijlage de situatie met hierop aangegeven de omleiding. De werkzaamheden starten op 7 januari en zullen in dezelfde week afgerond zijn (bron: berichtgeving aannemer).