• De werkgroep Zaterdag/Zondag voetbal is medio augustus gestart en bij elkaar gekomen om de projectopdracht die vanuit het bestuur gegeven is te bespreken.

    Vanuit de selectie van vvNederhorst is nadrukkelijk de wens uitgesproken om te kijken naar de mogelijkheden voor het voetballen op zaterdag met de selectieteams zondag 1 en 2

    Ook landelijk is er duidelijk een trent van verschuiving van zondag naar zaterdag voetbal te zien.

    De intentie is dat de werkgroep eind oktober advies uitbrengt aan het bestuur over de uitkomsten van het onderzoek en de gehouden enquetes. Het bestuur zal hierop een besluit nemen en dit voorleggen aan de Algemene ledenvergadering (in november) ter definitieve besluitvorming door de leden.

    De wergroep bestaat uit;

    Ad van Benschop, Wessel Blok, Jeroen Veenendaal, Kylie dan Broeder en Martijn Daalmeijer