• In de ALV van 22-nov is het 'Reglement vrijwilligersbeleid VVN' aan de leden gepresenteerd. Aan het vrijwilligersbeleid ligt het uitgangspunt 'Iedereen MAG lid worden; Iedereen heeft het RECHT om te trainen en te spelen: iedereen heeft de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van VVN' ten grondslag. Vanuit dit uitgangspunt is het vrijwilligersbeleid vervolgens opgebouwd.

  Hiebij een aantal punten opgesomd uit het vrijwilligersbeleid: 

  • Uitgangspunt is dat elk gezin, dan wel ouders/verzorgers van jeugdleden (jonger dan 18 jaar), per seizoen minimaal 8 uur vrijwilligerswerk voor VVN gaat doen. 
  • Voor 01-sept moet je aangeven bij de commissie vrijwilligerszaken welke taken je het liefst zou doen en/of jezelf inplannen via de planningsmodule. Het draaien van kantine-/bardiensten hoort hier ook bij.
  • Indien je taakplichtig bent en je niet zelf inpland, zal je ingepland worden
  • Je ontvangt tijdig een rooster waarin staat aangegeven wanneer je welke diensten moet doen. 
  • Mocht je verhinderd zijn, dan moet je zelf een vervanger regelen. Je blijft zelf verantwoordelijk dat de taak wordt verricht.
  • Mocht je onverhoopt een taakplicht verzuimen dan volgt hier een sanctie op van 100 euro en elk volgend verzuim leidt tot 2 weken schorsing.

  Samen zorgen we ervoor dat de vereniging blijft draaien!