• Vanuit de aanwonenden op de Platanenlaan zijn berichten ontvangen over sommige bezoekers van ons complex. Het gaat hier dan met name over te hard rijden over de Platanenlaan. Wij vragen een ieder om de maximimum snelheid te resecteren en rekening te houden met de spelende kinderen in de buurt!

    Naast de snelheid willen we jullie natuurlijk attenderen op het parkeren. Doe dit zo ordelijk en netjes mogelijk om de doorstroming te garanderen.