• Inmiddels is het alweer enige tijd geleden dat er informatie naar de leden is geweest over de voorgenomen fusie van VVN en SVN. Dat wil niet zeggen dat er in de tussenliggende tijd niks is gebeurd. Hierbij een korte update:

    Tijdens de informatiebijeenkomst voor de leden is er door de aanwezige uitgesproken dat er geen bezwaren zijn voor de voortzetting van de fusie om uiteindelijk als Stichting Voetbalcomplex Nederhorst (SVN) en Voetbalvereniging Nederhorst (VVN) samen te gaan onder Voetbalvereniging Nederhorst. Zoals in de uitnodiging voor deze bijeenkomst al was uitgelegd is het niet mogelijk om een stichting en vereniging te fuseren. Hiervoor moest de SVN eerst officieel omgezet worden in een vereniging. Dit is inmiddels gebeurd via de juiste trajecten en SVN heet nu officieel Vereniging Voetbalcomplex Nederhorst. 

    Momenteel zijn beide besturen druk met het opstellen van de Statuten, Algemeen Reglement en het Tuchtreglement voor de nieuw te vormen vereniging. Dit is een ingewikkeld en tijdrovend proces, maar hierbij hebben we de juiste hulp in gevonden in de personen van Fred Kollen en Eric Tervoore. Om deze stukken officieel te maken zullen er algemene ledenvergaderingen worden georganiseerd om deze aan jullie, de leden, voor te leggen. Hiervoor zullen t.z.t. uitnodigingen worden verstuurd.

    Op financieel vlak zijn beide penningmeesters bezig de balansen en resultatenrekeningen te consolideren, zodat er een gedegen financieel overzicht ontstaat voor de vereniging na de fusie.

    Na deze update van de statuten en reglementen voldoet de vereniging ook aan de recentelijk nieuwe ingevoerde wetgeving m.b.t. de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).

    Kortom veel werk voor beide besturen om de voetbalclub toekomst bestendig te houden, maar wel noodzakelijk om de bal te laten rollen en met elkaar van het mooie verenigingsleven genieten.