• Conform de richtlijnen van de KNVB zijn alle (oefen-)wedstrijden en trainingen voorlopig afgelast.

    Tevens zijn alle bijeenkomsten op en rond de vereniging tussen nu en 6-april afgelast. Mochten er voor of na 6-april andere richtlijnen komen vanuit de KNVB of de rijksoverheid dan zal er opnieuw gekeken worden naar de doorgang van bijeenkomsten.

    KNVB-site