• Op advies van de Gemeente Wijdemeren (GW) heeft Voetbalvereniging Nederhorst (VVN) in 2010 het initiatief genomen mensen te zoeken die bereid zijn zitting te nemen in Stichting Voetbalcomplex Nederhorst (SVN).

    Op 24 januari 2011 heeft de oprichting van SVN plaatsgevonden.

    Belangrijkste redenen voor het oprichten van SVN zijn: de wens van de Gemeente Wijdemeren om opstal en onderhoud van voetbalcomplexen te privatiseren, de wens van VVN om investering/beheer en gebruik van het complex te scheiden en het fiscale voordeel dat een stichting kan realiseren.

    Het doel van SVN is ‘het ten behoeve van VVN, statutair gevestigd te Nederhorst den Berg en waar mogelijk andere natuurlijke personen en rechtspersonen, gelegenheid geven tot sportbeoefening, met name door het ter beschikking stellen van Voetbalcomplex Nederhorst of onderdelen daarvan; en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn’.

    Ga naar de site van SVN