• Wat was het een raar jaar …

  Deze woorden zijn het meest gebruikt om 2020 te typeren. Ook voor ons als vereniging was het een raar jaar. Een jaar waarin de bal bijna niet heeft kunnen rollen tijdens wedstrijden, trainen in aangepaste vorm (en soms helemaal niet) mogelijk was en het mooie verenigingsleven vrijwel stil lag.

  2020 had ons voor een aantal uitdagingen gesteld. Zo moesten vele sponsorcontracten vernieuwd worden. Een hele uitdaging tijdens deze bijzondere omstandigheden, maar door inzet van het VVN/SVN-sponsorteam is dit wel gelukt. Vele sponsoren blijven aan ons verbonden en er zijn zelfs nieuwe sponsoren aangetrokken. Hulde!

  2020 was ook het jaar waarin we van een zondagclub naar een zaterdagclub zijn gegaan d.m.v. een online bijzondere algemene leden vergadering. Helaas heeft de selectie slechts een paar beker- en competitiewedstrijden op de zaterdag mogen spelen. Dit waren wel meteen de zaterdagen waarop het complex prachtig bezet was. Hopelijk komen deze zaterdagen snel weer terug.

   2020 is een jaar waarin we als bestuur naar een bezetting van acht leden zijn gegaan met een officiële bekrachtiging in de online algemene ledenvergadering van November. Nu zijn de verschillende commissies mooi vertegenwoordigd binnen het bestuur en zijn we in staat nog sneller en breder met elkaar te ‘verenigen’.

  In 2020 zijn er helaas ook een aantal mensen overleden die zeer nauw betrokken zijn of zijn geweest bij de vereniging: Leo den Broeder, Henk Boot en “Tante Corrie” van Schaik. Wensen alle familie, vrienden en betrokken sterkte met dit verlies.

  Naast een terugblik op het oude jaar zijn de eerste dagen van het nieuwe jaar ook een mooi moment om vooruit te kijken.

  De start van 2021 zal nog veel lijken op de laatste maanden van 2020 met beperkte (sport-)mogelijkheden op het complex. Op de voor- en achtergrond zijn er veel mensen bezig om iedere mogelijkheid aan te pakken om activiteiten, trainingen en wedstrijden mogelijk te maken binnen de regelmatig gewijzigde maatregelen. Dank is groot aan deze groep van trainers, coördinatoren en commissieleden om hier steeds het beste van te maken om toch de vereniging levendig te houden.

  2021 zal financieel ook een uitdaging zijn, waarin het openingsmoment van de kantine en het opstarten van evenementen belangrijke pijlers zijn. De vereniging heeft door de jaren heen een gezond financieel beleid gevoerd en met hulp van de diverse regelingen kunnen we deze moeilijke tijden financieel ondervangen. Wel zullen we scherp moeten blijven op de uitgaven en de inkomsten uit sponsoring en contributie vast moeten houden. Zo zorgen we dat we straks weer met elkaar kunnen genieten van het verenigingsleven.

  De nieuwjaarsreceptie zal dit jaar helaas niet kunnen plaatsvinden. Een bijzonder moment tijdens deze bijeenkomst is altijd het huldigen van de jubilarissen. Dit jaar hebben we enkel Gert Ledder met al ruim 40-jaar lid van onze vereniging. Gert zal de decoratie van het 40-jarige lidmaatschap ontvangen met een mooie bos bloemen. Gefeliciteerd met je jubileum!

  Een ander vast onderdeel van de nieuwjaarsreceptie is vaak de presentatie van de hoofdtrainer voor het komende seizoen. Misschien zal het vele van jullie niet verwonderen, maar Remco Sint zal ook volgend jaar onze hoofdtrainer zijn. Zijn inzet voor de selectie, maar ook voor de rest van de vereniging door gasttrainingen te geven bij (jeugd-)teams maken hem de trainer die past bij onze vereniging.

  Wens iedereen een mooi en sportief (voetbal-)jaar! Laat het een jaar worden waarin we elkaar weer onbekommerd mogen ontmoeten en genieten van alles op en rond het veld!

  Namens het bestuur,

  Gerrit Jan Ruiter, voorzitter VVN.