• Met trots kunnen we zeggen dat er een nieuwe bestuurssamenstelling is. In de nieuwe samenstelling zal het bestuur uit meer personen gaan bestaan. Doel van deze samenstelling is dat we werken we met efficiĆ«ntere lijnen naar de verschillende commissies, een bredere vertegenwoordiging door de vereniging heen hebben en vooral een betere verdeling van de taken kunnen organiseren.

   De nieuwe bestuurssamenstelling:

  • GerritJan Ruiter zal de functie van Voorzitter op zich nemen na jarenlang de functie van Secretaris te hebben ingevuld.
  • Ralf van Leeuwen zal de functie van Secretaris op zich nemen.
  • Wessel Blok zal de functie van Penningmeester op zich nemen.
  • Edwin Keizer zal de functie van Bestuurslid Voetbalzaken blijven vervullen. Edwin vormt samen met Cedric en Sjors het dagelijks bestuur van de Commissie Voetbalzaken (CVZ). Edwin is hiermee de afgevaardigde van CVZ in het hoofdbestuur.
  • Patricia Rutjes zal de functie van Bestuurslid Activiteiten op zich nemen. Patricia is tevens lid van de Activiteitencommissie (AC) onder het voorzitterschap van Jaap. Patricia zal in haar functie de afvaardiging van de AC zijn in het hoofdbestuur.
  • Sandra Cerasuolo zal de functie van Bestuurslid Algemeen vervullen.
  • Pierre Bet zal de functie van Bestuurslid Accommodatie op zich nemen. In deze functie draagt hij tevens zorg voor de afstemming tussen VVN en SVN. Binnen het bestuur van SVN heeft de Pierre dezelfde portefeuille.

   Deze nieuwe bestuurssamenstelling zal vast aan de slag gaan, maar zal officieel ter stemming komen in de ALV van medio November 2020.