• Inplannen kantine-/bardienst

  Allereerst nog even de uitgangspunten ten aanzien van de kantine-/bardiensten: 

  · Ieder lid draait per seizoen twee kantine-/bardiensten van vier uur. 

  · Voor jeugdleden jonger dan 18 jaar geldt dat de kantine-/bardiensten door één van de ouders/verzorgers moet worden gedraaid. Voor gezinnen met meerdere kinderen die lid zijn, geldt dat er ook totaal twee kantine-/bardiensten gedraaid moeten worden (dus niet twee per kind). 

  · Leden (of ouders/verzorgers van leden) die andere vrijwilligerstaken invullen bij onze vereniging zijn vrijgesteld van de kantine-/bardiensten. 

  De kantine-/bardiensten worden in drietallen gedraaid en er is daarnaast een ervaren barcoördinator aanwezig. 

  Vanaf het seizoen 21/22 is het mogelijk om via de voetbal.nl-app in te schrijven voor de kantine-/bardiensten (dus niet meer via ‘Barboek’ zoals in het verleden). De meeste van jullie zullen deze al gebruiken om het wedstrijdprogramma, de uitslagen en de standen te bekijken.
  (Mocht je de app nog niet gebruiken dan staat er een toelichting op de website, zie deze link Voetbal.nl-app installeren | VV Nederhorst). 

  Inschrijven voor een bardienst kan je in de app zelf regelen, op de volgende manier: 

  1. Ga in de voetbal.nl-app via het menu naar programma. 

  2. Hier zie je een hele lijst met openstaande Kantine-/bardiensten. Kies uit deze lijst twee voor jou passende kantine-/bardiensten en open het item door erop te klikken. 

  3. Schrijf je in door te klikken op ‘+ klik om in te schrijven’ en bevestig jouw keuze. Noteer het gekozen moment ook direct in je agenda. 

  Let op: Je dient jezelf voor twee kantine-/bardiensten op verschillende data in te schrijven.
  Het verzoek is om voor je voor 4 september a.s. even in te schrijven voor twee bardiensten.
  Na die datum zullen de mensen die nog niet zijn ingeschreven automatisch worden ingeroosterd. 

  Tot slot willen wij je erop wijzen dat wanneer je door onvoorziene omstandigheden de kantine-/bardienst toch niet kunt invullen, je zelf voor vervanging dient te zorgen. Wij vragen je bij het omruilen van een dienst dit te melden per e-mail naar secretaris@vvnederhorst.org. De vervanger moet wel 18 jaar of ouder zijn!
  Er is in de voetbal.nl-app een mogelijkheid om aan te geven dat je wilt ruilen, let op dat je de dienst pas niet meer hoeft te doen als iemand anders de dienst heeft overgenomen (zoals de app ook aan geeft).