• Op 18 maart ontvingen wij het bericht van het overlijden van een van onze oudste leden en erelid Jan van der Meer.

    Jan van der Meer, ooit begonnen bij de katholieke voetbalvereniging VBO, was vanaf de fusie in 1967 tot op hoge leeftijd intensief betrokken bij de voetbalvereniging Nederhorst. Jan heeft in verschillende hoedanigheden gefunctioneerd binnen de club. Zo is hij trainer en jarenlang verzorger geweest en had hij in die hoedanigheid de bijnaam “Jan Tas”. Als coördinator van het oud papier zorgde hij voor wat extra inkomsten voor de club. Ook heeft hij lang in het bestuur meegedraaid en zorgde hij er jaren voor dat de aanplakbiljetten in het dorp werden opgehangen. Een van zijn laatste activiteiten was het op foto’s vastleggen van de bouw van ons nieuwe complex. 

    Jan stond altijd paraat en het was nooit te veel gevraagd als er wat moest gebeuren op de club. Een man met een uitgesproken eigen mening. De laatste jaren zeker na de dood van zijn vrouw kwam Jan niet zo vaak meer op de club. Als je hem tegenkwam vroeg hij wel altijd hoe het met de club ging en las hij ook alle stukken in het weekblad of in de Gooi en Eemlander over de club.

    Ooit benoemd als clubkanjer is er met het verlies van Jan weer een belangrijk icoon uit de beginperiode van onze club heengegaan.

    Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid over een lange periode waarin de vereniging mede door zijn inzet is geworden tot wat het nu is.

    Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte bij het verlies van Jan.