• Vanaf 4 juli gaan onze grasvelden in groot onderhoud. Dit betekent dat deze velden
  voorlopig niet gebruikt en betreden mogen worden. Veld 3 wordt voor een gedeelte zelfs
  gerenoveerd. Hier wordt onder andere extra drainages aangebracht. Naar verwachting is
  een gedeelte van dit veld dan ook langer buiten gebruik.

  Veld 1 blijft beschikbaar.

  Tevens willen wij nogmaals de aandacht vestigen op een aantal gebruiksregels:

  - Ruim je spullen op en laat geen afval slingeren.
  - Gebruik van muziek is niet toegestaan op en rond de velden.
  - Fietsen e.d. horen in de fietsenstallling en niet op het veld