• Als vereniging en bestuur dragen we zorg voor een gezond financieel beleid. Tevens hebben we door de jaren heen een gezonde financiele reserve opgebouwd om situaties zoals deze op te kunnen vangen.

  De doorlopende kosten in combinatie met de naar verhouding lage contributie en wegvallen van de kantine-inkomsten maakt dat we besloten hebben om op dit moment geen compensaties te geven voor niet gespeelde wedstrijden en/of afgelaste trainingen. Door deze maatregel te nemen hopen we dat we met elkaar de club gezond en vitaal kunnen houden voor nu en de toekomst. Tevens geeft ons dit de mogelijkheid om weer activiteiten te kunnen organiseren zodra hier weer mogelijkheden voor zijn. We hopen hierin ook op jouw begrip!
   
  Namens het bestuur,
  Gerrit Jan Ruiter (Voorzitter)
  Ralf van Leeuwen (Secretaris)
  Wessel Bok (Penningmeester)