• Waarschijnlijk heeft iedereen de persconferentie gezien waarin het kabinet de verlenging van de maatregelen heeft aangekondigd om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft de KNVB ertoe doen besluiten om de competities in het amateurvoetbal dit seizoen niet meer te hervatten.

  De KNVB vindt het belangrijk om duidelijkheid te geven aan alle voetballiefhebbers van Nederland. Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat nu al geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Met de verlenging van de maatregelen kon de KNVB vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier uitgespeeld kunnen worden.

  Geen eindstanden dit seizoen
  Omdat de KNVB dit seizoen de competities niet meer hervat is er ook besloten dat er dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. De KNVB is van mening dat dit het meest eerlijke en duidelijke besluit is. We weten dat elk besluit pijn zal doen, afhankelijk van de plek waarop een team op de ranglijst stond. Door het niet uitspelen van de competitie hebben we geen eindstand op basis waarvan we vinden dat we een eerlijke promotie/degradatie kunnen toepassen. Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - inschrijven voor het gewenste niveau.

  Mochten de overheidsmaatregelen nog voor de zomer worden afgeschaald en er weer veilig gevoetbald kan worden, dan ondersteunen we jullie uiteraard met het organiseren van activiteiten op de club zoals het organiseren van oefenwedstrijden. Het weer op gang brengen van het verenigingsleven ā€“ zodra alles weer veilig is ā€“ heeft vanaf dat moment dan ook onze focus

  Tot Slot: Hoewel iedereen niets liever dan de velden vol met voetbalplezier ziet, hopen we dat iedereen begrijpt dat zolang dat niet veilig kan, dit gewoonweg geen optie is. Hoe moeilijk en jammer dat ook is. Laten we er met zā€™n allen voor zorgen dat we de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus zo snel mogelijk kunnen verslaan.


  Houd afstand, Blijf gezond en let op elkaar!