• Zoals eerder aangekondigd heeft het bestuur zich verder verdiept over de vorm van bijzondere ALV. Er is besloten deze doorgang te laten vinden op de reeds eerder vastgestelde datum (14-april om 20:15 uur), maar nu in de vorm van een webinar. Dit geheel conform de tijd en uitdagingen waarin we ons bevinden. Om deel te nemen aan dit Webinar kunt u een mail sturen naar de secretaris (secretaris@vvnederhorst.org). Een link om in te loggen zal dan teruggestuurd worden.

    In de Algemene ledenvergadering van 02-dec-2019 is er gesproken over het omzetten van de speeldag van de selectie van zondag naar de zaterdag m.i.v. het volgende seizoen. Tijdens de ALV is dit onderwerp geparkeerd om de omstandigheden om dit mogelijk te maken verder in te kunnen vullen. Het gaat hierbij om de status van de grasvelden en de invulling van de vrijwilligers.

    Als aanvullend agendapunt zal in deze bijzondere ALV ook de rookvrije generatie besproken worden door het voorstel in te brengen om het gehele comple rookvrij te maken.

    Het verslag van de ALV van 02-dec is opvraagbaar bij de secretaris via secretaris@vvnederhorst.org