• Door verdergaande maatregelen rond samenkomsten is het momenteel niet mogelijk om de bijzondere ALV te houden. Het bestuur zal zich verder beraden over een mogelijk andere manier om tot besluitvorming te komen.

    In de Algemene ledenvergadering van 02-dec-2019 is er gesproken over het omzetten van de speeldag van de selectie van zondag naar de zaterdag m.i.v. het volgende seizoen. Tijdens de ALV is dit onderwerp geparkeerd om de omstandigheden om dit mogelijk te maken verder in te kunnen vullen. Het gaat hierbij om de status van de grasvelden en de invulling van de vrijwilligers.

    Als aanvullend agendapunt zal in deze bijzondere ALV ook de roorvrije generatie besproken worden door het voorstel in te brengen om het gehele comple rookvrij te maken.

    Het verslag van de ALV van 02-dec is opvraagbaar bij de secretaris via secretaris@vvnederhorst.org