• Beleid, reglementen en verklaringen

  Binnen VVN zijn er diverse beleidsstukken, regelementen, plannen en verklaringen van kracht. Op deze pagina zijn ze inzichtelijk gemaakt.

 • Belangrijke (niet) voetbal spelregels van VVN

  1. Voetbalvereniging Nederhorst (VVN) biedt binnen haar jeugdafdeling de ruimte voor het beoefenen van de voetbalsport voor meisjes en jongens in (gemengde) teamsamenstelling tot en met de A-junioren (Onder19). Voor jeugdspelers die niet direct vanaf de jongste jeugdteams lid worden, de zogenaamde zijinstromers, behoudt de Commissie voetbalzaken en jeugd zich het recht voor het lidmaatschap toe te staan op een aantal binnen de commissie voetbalzaken en jeugd intern opgestelde regels (zowel voor jongens als voor meisjes).
  2. Voetbalvereniging Nederhorst werkt met een gedragscode.Hierin zijn regels vastgelegd die we in de praktijk hanteren en die beschrijven hoe we binnen de vereniging met elkaar omgaan. Ook is het bedoeld voor onze leden en andere belanghebbende bij onze vereniging om hierin terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt maar ook wat zij/hij van de vereniging mag verwachten. De integrale tekst van deze gedragscode voetbalvereniging Nederhorst is terug te vinden op onze website: www.vvnederhorst.org/voetbalzaken/beleid woord gedragscode of op te vragen bij onze secretaris.
  3. Neem naar de trainingen en wedstrijden geen sieraden of andere waardevolle spullen mee. Denk hierbij ook aan mobiele telefoons e.d., de duurdere en populaire merkkleding en schoeisel. Er bestaat weliswaar de mogelijkheid om e.e.a. af te geven maar de vereniging is niet aansprakelijk als er toch nog spullen kwijtraken.
  4. Met materialen beschikbaar gesteld door de vereniging zoals shirts, trainingspakken, tassen etc. dient zuinig en zorgvuldig te worden omgegaan. Deze materialen blijven eigendom van de vereniging en dienen aan het eind van ieder seizoen te worden ingeleverd. Bij vermissing of verlies zal de vereniging een geldboete in rekening brengen van € 35,- per item. Tevens wordt verwezen naar het Kledingreglement van voetbalvereniging Nederhorst.
  5. De trainingen zijn in principe verplicht. Bezoek de trainingen zo vaak als je kunt. Mocht je niet kunnen trainen meldt dit dan tijdig bij je trainer. Uiteraard gaat school altijd voor!
  6. Vanuit de kleedkamer ga je lopend naar het trainingsveld,dus niet met de fiets of de brommer. Plaats fiets of brommer bij het clubhuis op de hiervoor bestemde plaats.
  7. Laat de kleedkamers na de wedstrijden en trainingen netjes, schoon en heel achter, ook bij de tegenpartij. Wij roepen de leider(s) en spelers van de thuisspelende teams op hierop toe te zien en ook erop toe te zien dat de kleedkamer van de tegenpartij netjes, schoon en heel achtergelaten wordt.
  8. Douche je altijd na afloop van de training of de wedstrijd.
  9. Schrijf zo min mogelijk af voor de wedstrijden. Daarmee laat je je medespelers in de steek. Voetbal is tenslotte een teamsport! Kun je echt een keer niet, dan is het belangrijk dat je dit vroegtijdig laat weten aan je leider(ster) zodat er nog een oplossing gevonden kan worden.
  10. Drugsgebruik wordt op geen enkele wijze getolereerd en zal leiden tot uitsluiting van alle activiteiten van onze vereniging. Tevens geldt een algeheel rookverbod in de kantine en de kleedkamers. Ook op het kunstgrasveld mag niet gerookt worden. Dit brengt onherstelbare schade toe aan het veld. Wij roepen een ieder op zich hieraan te houden en hierop toe te zien.
  11. Blijf altijd sportief ten opzichte van je tegenstander en de scheidsrechter. Het is tenslotte maar een spelletje en iedereen kan fouten maken. Bovendien is plezier belangrijker dan winnen!
  12. Voetbalvereniging Nederhorst (VVN) en de KNVB maken voor de informatie voorziening rond wedstrijden gebruik van voetbal.nl en de voetbal.nl-app. Inloggen is mogelijk via het e-mailadres zoals je bij de vereniging bekend bent. Bij het aanmaken van het profiel met dit e-mailadres zullen je gegevens beschikbaar en wijzigbaar zijn voor jezelf. Tevens is het dan mogelijk om van de functies gebruik te maken en de info te ontvangen zoals deze rond jouw team beschikbaar zijn.
  13. Het voetbalprogramma wordt niet altijd wekelijks afgedrukt in het weekblad Wijdemeren. Er kunnen op het laatste moment nog wijzigingen in het programma optreden. Controleer daarom altijd voor het speelweekend de website of in de voetbal.nl-app. Indien het voetbalprogramma volledig is afgelast is dit terug te vinden op de website, in de voetbal.nl-app en op teletekst pag. 603. Wij vallen onder regio West I.
  14. De wedstrijduitslagen staan, zodra beschikbaar, op de website www.vvnederhorst.org en in de voetbal.nl-app
  15. Beste ouders, laat de leiders(sters) van het team waarin uw zoon of dochter voetbalt niet in de steek als het gaat om vervoer naar de uitwedstrijden. Bij uitwedstrijden verzamelen alle teams bij de club
  16. Alle oplegde boetes vanuit de KNVB en overheidsinstellingen voor spelers, trainers, begeleiders, teams en overige zullen worden doorberekend aan de betrokkenen. Voor spelers, trainers, begeleiders en overige zal dit vanuit het secretariaat rechtstreeks aan de betrokkenen geschieden. Voor de teams zal dit via de elftalleider verlopen. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld via het secretariaat en binnen de gestelde tijd een bezwaarschrift in te dienen. De uitspraak van het bezwaarschrift is bindend en op grond daarvan zal de doorberekening plaatsvinden.
  17. Wanneer je (e-mail)adres, bankrekeningnummer en/of telefoonnummer wijzigt kun je dit zelf aanpassen in jouw voetbal.nl-profiel of geef dit dan door aan Irma Wiegmans. Zij verzorgt de ledenadministratie. Je kunt Irma het beste bereiken door een e-mail sturen naar ledenadministratie@vvnederhorst.org
  18. Voor spelers die uitkomen in teams vanaf Onder13 en ouder is de spelerspas door de KNVB verplicht gesteld. Deze passen zijn voor de scheidsrechter digitaal beschikbaar en kunnen worden gecontroleerd voor, tijdens en na de wedstrijd. Deze spelerspas is via je profiel op de site voetbal.nl en in de voetbal.nl-app te beheren.Voor vragen over de inlog en/of beheer van je profiel neem dan contact op met Irma Wiegmans ledenadministratie@vvnederhorst.org Geen profiel met pasfoto betekent niet spelen!!
  19. Voetbalvereniging Nederhorst beschikt over een website: www.vvnederhorst.org. Wedstrijdverslagen worden integraal op de website geplaatst. Wij roepen alle teams op er wekelijks voor te zorgen dat er wedstrijdverslagen worden gemaakt. Plaatsen van de wedstrijdverslagen is mogelijk door gebruik te maken van de link wedstrijdverslag uploaden op de site. Het wachtwoord om dit te doen is opvraagbaar via secretaris@vvnederhorst.org
  20. Voetbalvereniging Nederhorst hanteert een vrijwilligersbeleid. De integrale tekst van dit vrijwilligersbeleid is terug te vinden op onze website: www.vvnederhorst.org/club/vrijwilligers of op te vragen bij onze secretaris. In het vrijwilligersbeleid is vastgelegd dat onze leden of hun ouder(s)/verzorger(s) verplicht zijn een vrijwilligersfunctie binnen de vereniging te vervullen. Hiervoor is een breed scala aan functies beschikbaar die in het vrijwilligersbeleid nader zijn uitgewerkt. Het afkopen van de vrijwilligerstaak is niet mogelijk.
  21. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden t.a.v. de ledenadministratie, bij voorkeur via de e-mail op het adres van de ledenadministratie@vvnederhorst.org Wanneer u het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar opzegt bent u in ieder geval de contributie verschuldigd in het half jaar waarin de opzegging geschiedt. Hierbij worden de datums 31 december en 31 mei gehanteerd. Zegt u na deze datums op dan bent u automatisch de contributie over het volgend half jaar (1/1 t/m 30/6 of 1/7 t/m 31/12) verschuldigd.
  22. Het hoofdbestuur van voetbalvereniging Nederhorst vergadert één keer per maand op de eerste maandag van de maand. Heeft u er behoefte aan een onderwerp bij het bestuur onder de aandacht te brengen of wilt u een keer bij het bestuur aanschuiven geef dit dan door aan onze secretaris Gerrit Jan Ruiter via secretaris@vvnederhorst.org. U zult dan van hem een reactie krijgen en eventueel worden uitgenodigd.

  Het bestuur, de commissie voetbalzaken  en de leiders(-sters) zullen op de bovenstaande spelregels toezien zodat er de noodzakelijke orde, netheid en discipline rond de voetbalvelden zal zijn. Ook zal er met deze regels op worden toegezien dat het terrein en de kleedkamers netjes en veilig zullen zijn. We hopen dat hiermee alle activiteiten op en rond het voetbalveld soepel zullen verlopen. We rekenen dan ook op ieders begrip en roepen iedereen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen bij de naleving van de spelregels.