• Voor het voetbalseizoen 2019/2020 zal de algemene ledenvergadering op maandag 2-dec zijn. Vanaf 20:00 uur is de kantine open voor een kop koffie/thee en de ALV zal om 20:15 uur beginnen.

  Alle leden, stamleden en/of ouders van minderjarige leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

  Stukken zijn op te vragen bij de seceretaris dooe een mail te sturen via secretaris@vvnederhorst.org

  Het bestuur vraagt extra aandacht voor het agendapunt:"Zaterdag- of zondagvoetbal voor de selectie". Hierbij gaat het over het onderwerp of de selctie (Nederhorst 1 en 2) op zondag blijft voetballen of naar de zaterdag gaat. Dit vraagstuk is als wens tijdens de vorige ALV door een afvaardiging van de selctie ingediend. In de afgelopen periode is de mogelijk door een werkgroep met afvaardiging uit verschillende geledingen binnen de vereniging onderzocht. Zij zullen hun bevindingen delen op de ALV. Doel is om tot een keus tekomen of we een zondagclub blijven of een zaterdagclub worden.

  Tot dan!

  Namens het bestuur van vv Nederhorst,

  Gerhard Otten (voorzitter), Hans Visser (penningmeester) en Gerrit Jan Ruiter (secretaris)

  Agenda