• 𝗔𝗹𝗴𝗲𝗺𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗲𝗱𝗲𝗻𝘃𝗲𝗿𝗴𝗮𝗱𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝟮𝟴 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗲𝗿

  6 nov 2023 Brian den Broeder
 • De halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 28 november 2023 om 20:15 uur in de kantine. Aanmelden is niet nodig. Indien u de stukken vooraf wenst te ontvangen dan graag een mail sturen naar secretaris@vvnederhorst.org. Dan worden deze circa een week voor de vergadering verstuurd.

  De agendapunten zijn als volgt:


  𝟣. 𝖮𝗉𝖾𝗇𝗂𝗇𝗀;
  𝟤. 𝖬𝖾𝖽𝖾𝖽𝖾𝗅𝗂𝗇𝗀𝖾𝗇;
  𝟥. 𝖧𝖾𝗍 𝗏𝖺𝗌𝗍𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗇𝗈𝗍𝗎𝗅𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗏𝗈𝗋𝗂𝗀𝖾 𝖺𝗅𝗀𝖾𝗆𝖾𝗇𝖾 𝗏𝖾𝗋𝗀𝖺𝖽𝖾𝗋𝗂𝗇𝗀;
  𝟦. 𝖨𝗇𝗀𝖾𝗄𝗈𝗆𝖾𝗇/𝗏𝖾𝗋𝗓𝗈𝗇𝖽𝖾𝗇 𝗌𝗍𝗎𝗄𝗄𝖾𝗇;
  5. 𝖧𝖾𝗍 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗇𝖼𝗂𝖾𝖾𝗅 𝗃𝖺𝖺𝗋𝗏𝖾𝗋𝗌𝗅𝖺𝗀 𝗈𝗏𝖾𝗋 𝗁𝖾𝗍 𝖺𝖿𝗀𝖾𝗅𝗈𝗉𝖾𝗇 𝖻𝗈𝖾𝗄𝗃𝖺𝖺𝗋;
  6. 𝖧𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗌𝗅𝖺𝗀 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗄𝖺𝗌𝖼𝗈𝗆𝗆𝗂𝗌𝗌𝗂𝖾;
  7. 𝖧𝖾𝗍 𝗀𝗈𝖾𝖽𝗄𝖾𝗎𝗋𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖻𝖺𝗅𝖺𝗇𝗌 𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝗌𝗍𝖺𝖺𝗍 𝗏𝖺𝗇 𝖻𝖺𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝗅𝖺𝗌𝗍𝖾𝗇 𝖾𝗇 𝖽𝖾 𝖽𝖺𝖺𝗋𝖻𝗂𝗃 𝖻𝖾𝗁𝗈𝗋𝖾𝗇𝖽𝖾 𝗍𝗈𝖾𝗅𝗂𝖼𝗁𝗍𝗂𝗇𝗀;
  8. 𝖧𝖾𝗍 𝗏𝖾𝗋𝗅𝖾𝗇𝖾𝗇 𝗏𝖺𝗇 𝖽𝖾𝖼𝗁𝖺𝗋𝗀𝖾 𝖺𝖺𝗇 𝖽𝖾 𝖻𝖾𝗌𝗍𝗎𝗎𝗋𝗌𝗅𝖾𝖽𝖾𝗇;
  9. Investering warmwaterinstallatie;
  𝟣0. 𝖱𝗈𝗇𝖽𝗏𝗋𝖺𝖺𝗀.

  Graag tot dan.
  Het bestuur